Radomätning i hemmet

Radon är ett radioaktivt luftämne som kan tränga sig in i ditt hus från undermarken. Är det så att det finns alldeles för höga halter av radon i din inomhusmiljö, riskerar du och dina nära- och kära att utveckla lungcancer. I denna följande artikel kan du läsa om hur du mäter radonhalten i ditt hem och vad du kan göra om den är för hög. Varje år dör ca 500 svenskar av lungcacner, förorsakat av högre halter av det radioaktiva ämnet radon. Detta gör att radon är den näst största…

Read More